วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การดูเอกสารเล่มทะเบียนรถยนต์มือสอง

เราจะสามารถรู้ประวัติของรถยนต์มือสองเบื้องต้นได้โดยการตรวจสอบดูจากเล่มทะเบียนรถยนต์ จะทำให้ทราบว่ารถยนต์มือสองคันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วกี่ราย มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์และสีของรถยนต์หรือเปล่า ควรเลือกซื้อรถยนต์มือสองที่ผ่านการใช้งานมามือเดียว หรือจากเจ้าของคนเดียว จะช่วยให้เราสามารถซักถามประวัติการใช้รถได้ เอกสารที่ควรใส่ใจมากที่สุด คือสมุดจดทะเบียนไม่ควรมีการแก้ไขโดยไม่มีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ขนส่ง กำกับ หากสมุดจดทะเบียนมีข้อน่าสงสัยไม่ควรทำการซื้อขายรถยนต์มือสองคันดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น