วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รุ้งกินน้ำมาจากไหน 
ม่วง ฟ้า คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
จ็ดสีที่ทุกคนคงเคยเห็นบนท้องฟ้าหลังวันที่ฝนตก แต่รู้หรือไม่ว่ารุ้งกินน้ำมาจากไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไร?

รุ้งกินน้ำ เกิด จากการหักเหของแสงผ่านหยดน้ำที่ล่องลอยในอากาศ  เมื่อเรามองด้วยตาเปล่าจะเห็นแสงอาทิตย์เป็นสีขาวแต่ในความเป็นจริงนั้นแสง อาทิตย์ประกอบด้วยแสงสีต่างๆ 7 สีอันได้แก่ สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสดและสีแดง เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับผิวของหยดน้ำฝนก็จะเกิดการหักเหของแสงแยกออกเป็น สีสันต่างๆ แสงแต่ละสีจะหักเหไปด้วยมุมต่างๆ  กันขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นโดยที่แสงสีแดงมีความยาวคลื่นมากที่สุดแต่จะหัก เหด้วยมุมน้อยที่สุดขณะที่แสงสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดจะหักเหมากที่ สุด รุ้งกินน้ำที่เกิดจากการสะท้อนของแสงแดดจากหยดน้ำในก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้า โดยที่แสงสีแดงจะอยู่บนสุดสีม่วงจะอยู่ล่างสุด


ทำไมรุ้งถึงเป็นเส้นโค้ง?รุ้งกินน้ำที่ เกิดขึ้นทำใมถึงมีลักษณะโค้งก็เนื่องมาจากหยดน้ำที่ทำ ให้เกิดรุ้งกินน้ำนั้นมีลักษณะกลม และผู้สังเกตจะพบว่า เวลาเรามองดูรุ้งกินน้ำขณะที่เราอยู่บนพื้นดิน เราจะเห็นเพียงครึ่งวงกลมเท่านั้น เนื่องจากรัศมีในการมองเห็นของแสงที่สะท้อน  แต่ถ้าหากผู้สังเกตอยู่บนที่สูงเช่นยอดเขา   หรือหากให้ดีบนเครื่องบินผู้สังเกตจะพบเห็นรุ้งกินน้ำเป็นวงกลมเลยทีเดียว


รุ้งกินน้ำเกิดเฉพาะหลังฝนตกจริงหรือ ? ไม่จำเป็นเสมอไปว่ารุ้งกินน้ำจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณฝน ที่ตกเท่านั้น หากยังเกิดขึ้นได้ในบริเวณน้ำตก โดยที่น้ำตกนั้นมีละอองน้ำล่องลอยในอากาศและผู้สังเกตอยู่บริเวณด้านล่างจาก ละอองน้ำที่ล่องลอย และแสงแดงทะลุผ่านก็ทำให้เกิดเห็นรุ้งกินน้ำได้อีกเช่นกัน   นอกจากนั้นรุ้งอย่างเดียวกันนี้ยังอาจเห็นได้จากฟองไอน้ำของน้ำตก จากฟองไอน้ำที่เราพ่นออกมาจากปาก  ในด้านตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์   และในแท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมเมื่อวางรับแสงแดด 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น