วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเลือกสีรถใหม่

การเลือกสีรถใหม่

ในทางเอี๊ยง (หยาง - ทางปฏิบัติ) ให้ดูตามความชอบ และความเหมาะสม
ใน ทางอิม (หยิน - หลักวิชา) ดูจากดวงและกำหนดสีรถ ตามธาตุสำคัญ หรือ ธาตุ ดิถี

ให้เลือกหลักทางเอี๊ยงก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากเลือกตามดวง แต่เป็นสีที่เราไม่ชอบ ก็ย่อมไม่มีความสุขความพอใจ หากสีรถขัดแย้งกับดวง ให้ซื้อผ้าหุ้มเบารองนั่ง หรือเบาะรองหลังเป็นสีปรับสภาพขัดแย้งถือว่าใช้ได้ครับ

ทิศที่ขับรถออกจากศูนย์หรือโชว์รูม
รถสีธาตุดิน ให้ขับไปทางทิศใต้ หรือทิศตะวันตะวันตกก่อน แล้วค่อยขับเข้าเส้นทาง
รถสีธาตุทอง ให้ขับไปทางทิศตะวันตก หรือทิศเหนือก่อน แล้วค่อยขับเข้าเส้นทาง
รถสีธาตุน้ำ ให้ขับไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศตะวันออกก่อน แล้วค่อยขับเข้าเส้นทาง
รถสีธาตุไม้ ให้ขับไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก หรือทิศใต้ก่อน แล้วค่อยขับเข้าเส้นทาง
รถสีธาตุไฟ ให้ขับไปทางทิศตะวันออก หรือทิศใต้ก่อน แล้วค่อยขับเข้าเส้นทาง

============

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น